- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

W jaki sposób można zarejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie (lub z nich wyrejestrować)?

Rejestracja odbywa się  w dwóch turach, które podzielone są na przedmioty: ścisłe, humanistycznie i społeczne uaktywniające się w rejestracji w kilkudniowych odstępach. Podział taki ma ułatwić studentom wybór przedmiotu z odpowiedniej dziedziny nauki. Podczas trwania rejestracji studenci mogą wyrejestrowywać się z przedmiotów ogólnouniwersyteckich bez żadnych konsekwencji.  Po zamknięciu rejestracji studentowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przedmiotu i prawo do zrezygnowania z zaliczenia przedmiotu, a precyzuje to § 32 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Studiów UW tj.

2. Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania – w terminie 14 dni od tej zmiany. W tym samym terminie student o swojej rezygnacji informuje KJD.

3. Niezależnie od ust. 2 student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.

Link na stronę rejestracji żetonowej [1]