W jaki sposób można zarejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie (lub z nich wyrejestrować)?

Drukuj Drukuj

Rejestracja odbywa się  w dwóch turach, które podzielone są na przedmioty: ścisłe, humanistycznie i społeczne uaktywniające się w rejestracji w kilkudniowych odstępach. Podział taki ma ułatwić studentom wybór przedmiotu z odpowiedniej dziedziny nauki. Podczas trwania rejestracji studenci mogą wyrejestrowywać się z przedmiotów ogólnouniwersyteckich bez żadnych konsekwencji.  Po zamknięciu rejestracji studentowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przedmiotu i prawo do zrezygnowania z zaliczenia przedmiotu, a precyzuje to § 23 b ust. 5 i ust. 6 Regulaminu Studiów UW tj.

5.Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć lub zasady zaliczania. Student zobowiązany jest zgłosić dziekanowi rezygnację w terminie 14 dni od zaistnienia nowej sytuacji.

6.Student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu, do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.

Link na stronę rejestracji żetonowej

 


Data publikacji: 15 stycznia 2016