- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Przyporządkowanie kierunków studiów do nowej klasyfikacji

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW wraz załącznikami

BSS-441-123/2018 [1]

Tabelaryczne zestawienie prowadzonych kierunków studiów [2]

Tabela nr 1 przyporządkowanie [3]

Wskazówki dot. wyliczenia % udziału dyscyplin [4]