Przyporządkowanie kierunków studiów do nowej klasyfikacji

Drukuj Drukuj

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW wraz załącznikami

BSS-441-123/2018

Tabelaryczne zestawienie prowadzonych kierunków studiów

Tabela nr 1 przyporządkowanie

Wskazówki dot. wyliczenia % udziału dyscyplin

 


Data publikacji: 26 listopada 2018