Prezentacje

Drukuj Drukuj

Materiały ze spotkania z 20 stycznia 2020 r. z Prodziekanami, Zastępcami Dyrektorów ds. studenckich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Ocena programowa PKA kierunków studiów prowadzonych na UW – Agata Wroczyńska

Spotkanie ws. organizacji kształcenia 20 stycznia 2020 r.

 

Materiały ze spotkania  w dniu 15 października 2018 r. z Prodziekanami, Dyrektorami, Kierownikami ds. studenckich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Programy studiów w świetle ustawy 2.0 (pdf)

Sprawy studenckie (wybrane elementy) w świetle ustawy 2.0 (pdf)

 

Materiały ze szkolenia z 11 czerwca 2018 z pracownikami dziekanatów Uniwersytetu Warszawskiego

Postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach studenckich – Angelika Klimkiewicz (pdf)

Mechanizm skreśleń studentów w systemie USOS – Anna Figiel (pdf)

POL-on dziś i jutro – Roman Kazanecki (pdf)

 

Materiały ze spotkania z 5 marca 2018 z Prodziekanami , Dyrektorami, Kierownikami ds. studenckich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach studenckich – Angelika Klimkiewicz (pdf)

prezentacja programu ZIP – dr Agnieszka Janiak-Jasińska (pdf)

 

 


Data publikacji: 06 marca 2018