Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika dotyczące jawności recenzji pisemnych prac dyplomowych studentów + Instrukcja

Drukuj Drukuj

BSS-441-134-2019 – Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika dotyczące jawności recenzji pisemnych prac dyplomowych studentów

Instrukcja obsługi


Data publikacji: 14 listopada 2019