- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 30 stycznia 2019 r. (BSS-3320-  1 /2019 [1])

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów [2]

Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim [3]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne pierwszego stopnia [4]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne jednolite magisterskie [5]

kalkulacje kosztów – niestacjonarne drugiego stopnia [6]