- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Na jakich warunkach mogę studiować z Kartą Polaka lub zezwolenie na pobyt stały?

Karta Polaka oraz zezwolenie na pobyt stały uprawniają do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że studia stacjonarne są nieodpłatne, a na studiach niestacjonarnych czesne jest takie jak dla Polaków.

Studiując na warunkach obowiązujących obywateli polskich posiadacze Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o stypendium socjalne (zasady przyznawania stypendium socjalnego [1])