- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Mechanizm skreśleń USOS – materiały

441-163-2017 – pismo przewodnie (pdf) [1]

Procedura_skreśleń (pdf) Instrukcja stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim – najważniejsze zagadnienia [2]

Procedury postępowania w USOS wg nowego mechanizmu skreśleń (pdf) [3]

Skreślenie wg nowej procedury – przypadek, gdy student nie składa odwołania (pdf) [4]

Uchylenie decyzji organu i instancji w trybie autokontroli (pdf) [5]

Wznowienie (pdf) [6]

Najczęściej pojawiające się pytania, związane z nowym mechanizmem skreśleń dostępnym w USOS (pdf) [7]

Raport dot. skreśleń, mający na celu uchwycenie osób ‘w procedurze skreślenia’ w przypadku których nie uzupełniono pola data doręczenia (przy decyzji wydawanej przez organ instancji-dziekana) (pdf) [8]