- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Kto może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski?

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na pisemny wniosek studenta, który:

a) ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),

b) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie mógł zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.