- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Zgodnie z § 32 Regulaminu Studiów na UW, każdy student może złożyć na Wydziale wniosek urlopowy. Dziekan decyduje o przyznaniu urlopu:

– zdrowotnego – ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Urlop przyznawany jest na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

– macierzyńskiego lub ojcowskiego – z powodu narodzin dziecka

– naukowego – przeznaczony jest na odbycie innych studiów, w innej uczelni lub prowadzonych badań. Urlop przyznawany jest po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na okres jednego roku.

– okolicznościowego – w innych, uzasadnionych przypadkach. Urlop przyznawany jest po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na okres jednego roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na przyznanie urlopu wstecznego.