Kiedy można uzyskać urlop i kto decyduje o przyznaniu urlopu (szczególnie zdrowotnego), czy można uzyskać urlop wsteczny?

Drukuj Drukuj

Zgodnie z § 37 Regulaminu Studiów na UW, każdy student może złożyć na Wydziale wniosek o urlop. Dziekan decyduje o przyznaniu urlopu:

– zdrowotnego – ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Urlop przyznawany jest na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

– macierzyńskiego lub ojcowskiego – z powodu narodzin dziecka

– naukowego – przeznaczony jest na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań.

– okolicznościowego – w innych, uzasadnionych przypadkach.

Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.


Data publikacji: 31 maja 2016