Jestem stypendystą NAWA i powtarzam rok studiów. Jakie warunki będą mnie obowiązywały?

Drukuj Drukuj

Podczas powtarzania roku będzie Pan studiował bez ponoszenia opłat za studia, a wypłata stypendium ulega zawieszeniu. Po zaliczeniu powtarzanego roku i wpisaniu na kolejny etap studiów, będzie Pan musiał ubiegać się o przywrócenie stypendium. Proszę w tym celu zgłosić się do Sekcji Zagranicznej Biura ds. Obsługi Kształcenia.


Data publikacji: 28 stycznia 2016