- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Jestem stypendystą NAWA. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?

Wypłata świadczeń w okresie wakacyjnym może nastąpić zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom. [1]

Beneficjentom Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa przysługuje wypłata w jednym, wybranym przez stypendystę miesiącu wakacyjnym pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.

Beneficjenci Programów stypendialnych im. Stefana Banacha oraz Ignacego Łukasiewicza mogą otrzymać stypendium przez trzy miesiące wakacyjne pod warunkiem przebywania w tym okresie na terytorium RP.