Jestem stypendystą Rządu RP. Czy mogę otrzymywać stypendium w okresie wakacyjnym?

Drukuj Drukuj

Stypendium Rządu RP w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień) mogą otrzymywać wyłącznie studenci na stałe zamieszkali poza Europą (w tym również w azjatyckiej części Rosji), o ile przebywają w tym czasie na terytorium RP. Stypendyści są zobowiązani do składania na Wydziałach oświadczeń informujących o pozostaniu na terytorium RP.

Osoby, dla których dany rok jest ostatnim rokiem studiów, na przedłużenie wypłacania stypendium w okresie wakacji muszą uzyskać zgodę BUWiWM.

Pozostali stypendyści mogą za zgodą BUWiWM otrzymywać stypendium w miesiącach wakacyjnych, jeśli ich pobyt w Polsce w tych miesiącach związany jest z tokiem studiów (np. obowiązkowe bezpłatne praktyki lub inne ważne przyczyny).


Data publikacji: 01 lipca 2016