Jakie są obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem uczelnianej organizacji studenckiej (kiedy i na jakim druku należy złożyć sprawozdanie)?

Drukuj Drukuj

Każdego roku do 31 stycznia uczelniana organizacji studencka składa Rektorowi sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. Wzór sprawozdania jest określony i stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r.


Data publikacji: 15 stycznia 2016