- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/ [1], zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.

(dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/ [2])