Jakie dokumenty należy złożyć, żeby zarejestrować uczelnianą organizację studencką?

Drukuj Drukuj

(Sekcja prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich)

 

W celu zarejestrowania uczelnianej organizacji studenckiej należy złożyć wniosek o zarejestrowanie oraz regulamin organizacji. Wzory tych dokumentów są załącznikami do Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-dokumentacji/uczelniane-organizacje-studenckie/)


Data publikacji: 15 stycznia 2016