Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski

Drukuj Drukuj

 

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się osobiście do Biura Spraw Studenckich i przedkłada następujące dokumenty:

a) wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (do pobrania ze strony BSS );

b) aktualne zaświadczenie z dziekanatu/sekretariatu potwierdzające status studenta.


Data publikacji: 28 stycznia 2016