Jaki urlop przysługuje studentom rodzicom?

Drukuj Drukuj

Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami przysługuje:

1) urlop od zajęć;

2) urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Urlopu, o którym mowa powyżej KJD udziela:

1) studentkom w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka,

2) studentom będącym rodzicami na okres do roku od dnia złożenia wniosku o przyznanie urlopu.

Wniosek o przyznanie urlopu studenci będący rodzicami mogą złożyć w okresie roku od dnia urodzenia dziecka.

 


Data publikacji: 16 kwietnia 2021