- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/ [1], zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.