Jak opracować regulamin uczelnianej organizacji studenckiej?

Drukuj Drukuj

Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej należy opracować w oparciu o wzór, który stanowi załącznik do ww. Zarządzenia Nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. więcej>>


Data publikacji: 15 stycznia 2016