Gdzie mogę otrzymać kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy)?

Drukuj Drukuj

Karty pobytu wydaje – po złożeniu odpowiednich dokumentów oraz wniesieniu opłaty –  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 3/5.

O wydanie karty pobytu należy wystąpić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce (w ostatnim dniu obowiązywania wizy lub karty pobytu) – w przeciwnym razie otrzymanie nowej karty będzie niemożliwe.

Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości legalizowania pobytu studentów.

 


Data publikacji: 28 stycznia 2016