- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czym jest podpinanie przedmiotów?

Podpinanie przedmiotów jest jednoznaczne z deklaracją czy dany przedmiot należy do programu studiów (podpięcie pod program) czy też składał się na plan studiów aktualnego etapu (podpięcie pod program i etap). W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, należy wskazać ten z nich, w ramach którego będzie realizowany dany przedmiot. Obowiązek zaś podpinania pod etap dotyczy każdego przedmiotu objętego planem aktualnego etapu.