Czy student studiujący w trybie niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium RP?

Drukuj Drukuj

Stypendium RP można otrzymać na studia w trybie dziennym lub wieczorowym – decyzję podejmuje wtedy Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Prawo ubiegania się o stypendium RP nie przysługuje studentom studiów zaocznych.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych)

 


Data publikacji: 28 stycznia 2016