- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium NAWA?

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, traci prawo do otrzymywania stypendium.