Czy student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ma prawo do dalszego pobierania stypendium RP?

Drukuj Drukuj

Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendium.


Data publikacji: 28 stycznia 2016