Czy posiadając Kartę Polaka jestem traktowana jak osoba polskiego pochodzenia? Co muszę zrobić, aby uznano mnie za osobę polskiego pochodzenia?

Drukuj Drukuj

Nie. Przyznanie Karty Polaka i stwierdzenie polskiego pochodzenia regulują odrębne przepisy i nie są one zbieżne (Ustawa o Karcie Polaka). Decyzję oraz zaświadczenie o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaje konsul (Ustawa o Repatriacji).

 


Data publikacji: 28 stycznia 2016