- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.