Czy po odebraniu dyplomu można ubiegać się o odpis dyplomu w języku obcym?

Drukuj Drukuj

Tak. Należy złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.


Data publikacji: 15 stycznia 2016