Czy możliwa jest zmiana formy studiów?

Drukuj Drukuj

Na wniosek studenta Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) może zmienić formę odbywania przez niego studiów przez przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub w przypadku studenta wyróżniającego się w nauce ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne. KJD ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta zmieniającego formę odbywania studiów. Zmiana formy odbywania studiów może zostać dokonana po zaliczeniu pierwszego roku studiów.Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta określa rada dydaktyczna


Data publikacji: 20 kwietnia 2021