Czy każdy student podpisuje umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne?

Drukuj Drukuj

 

Tak, na podstawie art. 160a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisuje każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Umowa jest podpisywana na cały okres trwania studiów.

Umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisują także cudzoziemcy z wyjątkiem:

– cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

– cudzoziemców – stypendystów strony polskiej;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. Kalinowskiego;

– cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;

– cudzoziemców –  (stypendium wschodnie);

– cudzoziemców – stypendystów strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.


Data publikacji: 28 stycznia 2016