Czy każdy student podpisuje umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne?

Drukuj Drukuj

Tak, na podstawie art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisuje każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Umowa jest podpisywana na cały okres trwania studiów.

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Treść i zasady zawierania umowy określa Senat.

Umowę o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne podpisują także cudzoziemcy z wyjątkiem:

– cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

– cudzoziemców – stypendystów strony polskiej;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. Kalinowskiego;

– cudzoziemców – stypendystów Programu im. S. Banacha;

– cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;

– cudzoziemców –  (stypendium wschodnie);

– cudzoziemców – stypendystów strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.


Data publikacji: 31 maja 2016