- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy Karta Polaka jest dokumentem legalizującym pobyt?

Nie. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest dokumentem legalizującym pobyt i nie uprawnia do przekraczania granicy, ani osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.