Czy Karta Polaka jest dokumentem legalizującym pobyt?

Drukuj Drukuj

Nie. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest dokumentem legalizującym pobyt i nie uprawnia do przekraczania granicy, ani osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Data publikacji: 28 stycznia 2016