- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Regulamin Studiów na UW w § 9 ust. 7 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na Uniwersytet Warszawski w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Decyzję w sprawie przyjęcia w drodze przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału po złożeniu podania przez studenta.