Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Drukuj Drukuj

Regulamin Studiów na UW w § 9 ust. 7 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na Uniwersytet Warszawski w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Decyzję w sprawie przyjęcia w drodze przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału po złożeniu podania przez studenta.


Data publikacji: 28 stycznia 2016