- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy jest możliwe przeniesienie studenta z innej uczelni na UW?

Regulamin Studiów na UW w § 12 ust. 2 określa warunki przeniesienia. Zgodnie z zapisem Regulaminu student może być przyjęty na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Senat określa limit przyjęć, tryb i zasady przeniesienia z innej uczelni na poszczególne kierunki studiów.

Przeniesienie z innej uczelni [1]