- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?

Zgodnie z § 10 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej jest możliwa w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody właściwych dziekanów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności studiów ustala obowiązki studenta, wynikające z różnic programowych.

Szczegółowe Zasady Studiowania dostępne w jednostce, do której chce się student przenieść mogą doprecyzowywać zapisy dotyczące zmiany kierunku, zawarte w Regulaminie Studiów.