- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Czy jest możliwa zmiana kierunku studiów lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej w trakcie studiów na UW?

Zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów na UW zmiana kierunku jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwych KJD po zaliczeniu przez studenta pierwszego etapu studiów. KJD właściwy dla nowego kierunku studiów, wydając rozstrzygnięcie o zmianie kierunku studiów, ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta.