Czy cudzoziemiec może przenieść się w trakcie studiów z innej uczelni na UW?

Drukuj Drukuj

Tak, przeniesienie na UW jest możliwe po zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej. Podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia należy skierować do Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Do podania należy dołączyć:

  • wyciąg z indeksu, zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów, zgodę władz uczelni macierzystej
  • dokument pobytowy, ksero paszportu oraz – jeśli dotyczy – Kartę Polaka
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (lub języka, w którym są prowadzone studia) na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów (certyfikat z języka polskiego lub uzyskane z UW potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjecie studiów)

Data publikacji: 28 stycznia 2016