- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Co to jest rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie, kto przyznaje żetony?

Studenci  rejestrują się na przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet – przy użyciu serwisu UL w systemie  USOS korzystając z rejestracji typu żetonowego. Oznacza to, że student musi mieć przyznane żetony na przedmioty ogólnouniwersyteckie aby mógł zarejestrować się. Żetony przydzielane są studentom w procesie immatrykulacji przez  pracowników jednostek.