- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Dokumentacja przebiegu studiów

new36 [1] Rozporządzenie MIinistra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów [2]