s10-archiwum

Drukuj Drukuj
Dane dotyczące liczby studentów w/g stanu z dnia 30 listopada 2013 r.  oraz absolwentów w roku akademickim 2012/2013 (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego):

 

Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy)

 

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

(łącznie)

w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
45793

 

31396

zał1

14397

 

5866

zał2

8531

zał3

 

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy)

 

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

(łącznie)

w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
 

12131

 

7818 4313 1503 2810

 

Dane dotyczące liczby studentów w/g stanu z dnia 30 listopada 2012 r.  oraz absolwentów w roku akademickim 2011/2012 (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego):

Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy)

 

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
50 423 33 174

Załącznik 1

17 249

 

7 099

Załącznik 2

10 150

Załącznik 3

 

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy)

 

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
13 150 7 961 5 189 1 716 3 473