- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

S-10 /2015

 

gus2015male [1]

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 31324 11314 42638
Cudzoziemcy 1874 79 1953
Razem 33198 11393 44591
załączniki (zbiorówka stacjonarne xls [2]) (zbiorówka niestacjonarne xlsx [3])

 

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy)

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
 10823 7468 3355