- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

S/10-2014

Dane dotyczące liczby studentów w/g stanu z dnia 30 listopada 2014 r.  oraz absolwentów w roku akademickim 2013/2014 (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego).

Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy)

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne (łącznie) w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
44 735

 

32 109

Załącznik 1 [1]

12 626

 

5 078

Załącznik 2 [2]

7 548

Załącznik 3 [3]

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy)

Ogółem Studia stacjonarne Studia niestacjonarne (łącznie) w tym studia niestacjonarne wieczorowe w tym studia niestacjonarne zaoczne
11 370 7 697 3 673 1 172 2 501