S-10/2016

Drukuj Drukuj

 

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r.  (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10).

 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 31 261  10 884  42 145
Cudzoziemcy  2 144  100  2 244
Razem  33 405   10 984  44 389

 

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy)

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne  Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 7 058  2 933 9 991
Cudzoziemcy  353  19  372
Razem  7 411  2 952  10 363

załączniki:

zbiorówka-stacjonarne(pdf)

zbiorówka niestacjonarne (wieczorowe) (pdf)

zbiorówka niestacjonarna (zaoczna)(pdf)