S-10-2019

Drukuj Drukuj

 Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 28 642 9 192 37 834
Cudzoziemcy 2 511 148 2 659
Razem 31 153 9 340 40 493