- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

S-10-2018

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on). 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 29 580 10 085 39 665
Cudzoziemcy 2 690 122 2 812
Razem 32 270 10 207 42 477

(dane zawierają studentów będących w procedurze skreślenia)

 

zbiorówka – stacjonarne 2018 (pdf) [1]

zbiorówka – niestacjonarne 2018 (pdf) [2]