- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

S-10-2017

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 30 listopada 2017 r. (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on). 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 31 330 11 351 42 681
Cudzoziemcy 2 634 115 2 749
Razem 33 964 11 466 45 430

(dane zawierają studentów będących w procedurze skreślenia)

 

Liczba absolwentów (Polacy i cudzoziemcy) – na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on.  (okres od 1.10.2016 do 30.11.2017)

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 7 307 3 261 10 568
Cudzoziemcy 414 18 432
Razem 7 721  3 279 11 000

 

zbiorówka-stacjonarne 2017 (pdf) [1]

zbiorówka-niestacjonarne 2017(pdf) [2]